استاتوس های خفن تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده

استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

خودم پراندمت نازنین!

هنگام و زمانی که با حرف هایم بهت بال دادم

حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

به نظر من همون روش که واسه خورشید گرفتگی و همچنین ماه گرفتگی اسم گذاشتند

بایستی و حتما جهت جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

دلم می خواد برم پیش دکتر!

بگم لطف کنید اون قسمت و بخش مغزم که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم

تو که جای خود داری

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

آنکه می نامند : ادعایی نیست

خودش کم ادعایی نیست …

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

به بعضیا هنگام و زمانی که همش بگی چشم

کم کم دل میزنی میشی پشم!

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز

داغونش کردن

آدم آرومم همینطور!

آدم عصبی هم همینطور

ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که

به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

هنگام و زمانی که کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت اکثرا و بیشتر نداره

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن

اس ام اس تیکه دار

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند

بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

قبل از وارد شدن به هر موضوعی!

دقت کنید!

که جوابتون به تو چه نباشه

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

اون با یارش من با یادش

نه عمو اون با یارش من با رفیق فابش

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

بایستی و حتما ژن آدم بودم داشت نه ژستشو

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

به بعضیآ بآس گفت :

تو از همه خوشت میاد منم یکیش

من از همه بدم میاد توام یکیش

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

غصه هایت را با  قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی

انگار تنها و فقط  قصه می باشد و همچنین بس …

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟

زیرا و به درستی که با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتی

««««« استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده »»»»»

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من!

ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿم …

استاتوس های تیکه دار و همچنین زیبا کوبنده