مجموعه جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

مجموعه جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

ما که از ترس خداوند تبارک و تعالی او را عبادت می کنیم

بر تعصب های خود یک عمر عادت می کنیم

هر نمازی با خودش تجدید بیعت کرده و همچنین

ساعتی دیگر به او راحت  خیانت می کنیم

ما که مغروریم ازاینکه مسلمان زاده ایم

با طلبکاری ، تقاضای شفاعت می کنیم

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیگـذارم

تـا یـادم بـمـانـد کـجـا دسـت خـدا

را رهــا کـرده ام…

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

خداوند تبارک و تعالی … تنها تنهاییست …

که هیچ تنهایی را تنها نمیگذارد …

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

در باران که به منزل و خانه برمی‌گردی،

از صاعقه‌ ها نترس!

آن هم‌ها صاعقه نیستند

فلاش‌های دوربینِ خداوندند

که دائم در حال عکس گرفتن از توست!

فردا که از منزل و خانه بیرون بیایی

باران بند آمده می باشد

و همچنین تصویرت در چال‌آب‌های کوچکِ خیابان

انعکاسِ تاج محل را

در حوضِ مرمرش کم‌رنگ می‌کند …

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

ای خدایا از بَرِ هر حکمتت ، حکمت درست

لیک , دل از بر تنها شدن حکمت نَجُست . . .

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

آب هر چند آلوده باشد

حتی لجن هم شده باشد

در صورتی که به دریا برگردد

صاف، زلال و همچنین پاک می می شود

یادت باشد خداوند تبارک و تعالی دریای رحمت می باشد

و همچنین ما زیرا و به درستی که آب آلوده

که در صورتی که به آغوش رحمت او باز گردیم

کار تمام می باشد

و همچنین پاک پاک می شویم

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

هرکجا لرزیدی………

از سفر ترسیدی……

تنها و فقط آهسته بگو……

من خداوند تبارک و تعالی را دارم……

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

۴۰۴-

ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻮﺭد ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪ !!!

ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺘﺎﺭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

خدایا

خواستم بگویم تنهایم ولی باید توجه داشت،

نگاه خندانت مرا شرمگین کرد…

چه کسی بهتر از تو

جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

رابــطه ی خــدا و همچنین انسان

چیـزی فراتر از عشق و همچنین عاشقی و همچنین معشوق و همچنین عاشقه

چـــرا که خداوند تبارک و تعالی خودش میگـــه

” ای بنده ی من “…

بنده کلمه ی مشتق از

بند+ ه = یعنی بند بند وجـــــود….

بـــند بنـــد وجــود خداوند تبارک و تعالی….!

مجموعه جملات واتس آپی زیبا خداوند تبارک و تعالی