مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا | اس ام اس زیبا

زندگی وحشتی می باشد

در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند،

همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند

بلافاصله لگدمال می‌شوند!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

خیابان‌های شهرستان را قدم می‌زنم هر روز

شاید دوباره ببینم‌َت

غافل از آن هم‌که سال شمسی‌هاستْ رفته‌ای از آن شهرستان!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

به موهات گل نزن دیگر!

من

به قدرِ کفایتْ نیش خورده‌ام

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

دیروز چک برگشتی می باشد ،

فردا چک وعده دار

ولی امروز نقد نقد می باشد !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

دیگر برنمی‌گردی

آن، مثلِ روزْ روشن می باشد.

ولی باید توجه داشت

مادر به دلَ‌ش بَرات شده می‌آیی

و همچنین من، باور می‌کنم!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

شده‌ام شبیه ایستگاهی متروک،

که قطارها هنوز نرسیده؛ خط عوض می‌کنند!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و همچنین

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

گفتند غرق شده‌ای در آب‌های دوور

و همچنین دریا؛ جسدت را پس نداده می باشد.

چه شوخیِ احمقانه‌ای!

تو

شاه‌ماهیِ قصه‌های منی

غرق می‌شوی مگر؟!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا

سعدی کجایی ؟

بنی آدم ابزار یکدیگرند.

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین زیبا