مجموعه جملات واتس آپی غمگین عاشقانه | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتس آپی غمگین عاشقانه | اس ام اس غمگین

برو!

ولی باید توجه داشت نخواه کسی قدِ من

دوستت داشته باشد

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

زنها هنگام و زمانی که غیرتی می شوند

داد و همچنین بیداد نمی کنن

قهر می کنن

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

حضورم در صورتی که در آغوش تو

شادمانت نمی‌کند

جای من هم گریه کن

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

یادم باشه خداوند تبارک و تعالی رو شکر کنم

جهت آنکه گاهی وقتا

همه ی دعاهام و همچنین مستجاب نکرده

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

قرار نیست

که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده !

گاهی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد

کسی هم مثل من بایستد

یک گوشه ای و همچنین سیگار بکشد

و همچنین تنها و فقط نگاه کند …

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

هیچ جای آن شهرستان  از یادت در امان نیستم

حتی به کوچه ی علی چپ  که می روم !

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

تو عشق بودی

آن را از رفتنت

فهمیدم…!

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

دنیایم تویی و همچنین من …

ندارمت

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

باران شده ای!

یک لحظه می باری

یک هفته بیمارم.

جملات واتس آپی غمگین عاشقانه

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه

دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه

ولی نمیدونه با کی !

اگرم یکی پیدا بشه

آدم نمیدونه

از کجا شروع کنه …

مجموعه جملات واتس آپی غمگین عاشقانه