مجموعه جوک های جدید و همچنین خیلی زیاد جذاب و جالب و خنده دار تلگرامی

جوک تلگرامی,جک تلگرامی,جوک های تلگرامی

پسره ده سالشه پست گذاشته :

مرا بخاطر خودم بخواهید

اون وقت من تا پونزده سالگی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن میکردم

جنس مخالف کسیه که دائما باهامون مخالفت میکنه 😐

جوک های تلگرامی جدید

دیدم دوستم ناراحته !

بهش گفتم تنها و فقط بگو کی اذیتت کرده ؟

بگو تا خودم پدرشو دربیارم،

دوستم گفت زر نزن با خانومم حرفم شده !

اصن دیگه روم نمیشه تو چشاش نگاه کنم 😐

جوک های تلگرامی جدید

دیشب دزد اومده بود خونمون داشت میگشت

بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟

گفت : پول

گرفتم خوابیدم

بعد گفت حالا که اینطور شد مودمو میبرم !

هیچی دیگه نصف شبی رفتم پول واسش کارت به کارت کردم 😐

جوک های تلگرامی جدید

آیا از قیافه خود رنج می برید ؟

پس قیافتونو اونوری کنین ما دیگه رنج نبریم !

جوک های تلگرامی جدید

میگن :

در صورتی که جهت بدست آوردن کسی داری میدویی آروم تر بدو

زیرا و به درستی که شاید یکی هم جهت بدست آوردن تو داره میدوه

منم که سرجام یه مدتیه واستادم !

اصن هیچ کس ردم نشده از آن محدوده 😐

حالا موندم بالاخره وایسم یا بدوم ؟!

جوک های تلگرامی جدید

مرده رفت گلفروشی برا زنش گل بخره …

بعد از یک ساعت برگشت، به زنش گفت :

هرچی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردم دیدم تو خودت گلی برات کود خریدم !

باقیمانده پیکر آن هم مرحوم فردا از مقابل منزل و خانه‌ی مادرش اینا تشییع خواهد شد 😀

جوک های تلگرامی جدید

مرد را بایستی و حتما بوسید !

حتی هنگام و زمانی که اعصاب نداره !

حتی هنگام و زمانی که داد میزنه !

حتی هنگام و زمانی که بی تفاوت شده !

حتی هنگام و زمانی که سرش همش تو گوشیشه !

حتى وقتى شبها دیر میاد خونه !

آن مرد را بایستی و حتما بوسید …

و همچنین گذاشت کنار !

والا قحطی که نیومده 🙂

جوک های تلگرامی جدید

هیچکس بهتر از یه دختر که قراره فردا براش خواستگار بیاد

نمیتونه خونه رو تمیز کنه !

لامصب مثه کُزت کار میکنه 🙂

جوک های تلگرامی جدید

آدم تو زندگیش همه چی رو راحت از دست میده

جز چربی دور شکم !

خاک بر سر خیلی وفاداره 😐

جوک های تلگرامی جدید

می دونین چرا هویج نارنجیه؟

زیرا و به درستی که بهش میاد

حالا می دونی چرا خیار سبزه ؟

زیرا و به درستی که نارنجی بهش نمیاد

من روانی نیستم تنها و فقط فشار زندگی اینجوریم کرده !

خستم !!! میفهمیییی؟

جوک های تلگرامی جدید

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ :

ﺯﻥ : ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺷﺎﻡ ﺑﺮﻳﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ؟

ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﻴﺎﻁ 🙂

جوک های تلگرامی جدید

فرهنگ لغات بابام :

اون بی صاحاب رو بده

دیگه بایستی و حتما خودم تشخیص بدم منظورش تلفنه، موبایله، کنترل تلویزیونه،

سوئیچ ماشینه، قاشقه، قاتل بروسلیه، لنگر کشتیه؟!

کلا بی صاحاب معادل کل معین و همچنین دهخداست 😐

جوک های تلگرامی جدید

مطمئنم باورتون نمیشه

واسه همینم اصن نمیگم

خودممو سبک نمیکنم 😐

جوک های تلگرامی جدید

امروز تو خیابون دوتا دختر از کنارم رد میشدن

که چشمشون افتاد به تابلو تبلیغات درهای ضد دزدی،

بعد خیلی جدی یکیشون به اون یکی گفت:

اینا دیگه چقد بیکارن!

آن همه وسیله تو خونه هست کی میاد در بدزده؟!

هم اکنون چند ساعته مات و همچنین مبهوت به دیوار اتاقم زل زدم دست و همچنین پام از حرکت افتادن!

جوک های تلگرامی جدید

دفترچه تلفن دخترا:

(*۱۴۰*۱#)

نگار
سوسن

مزاحم

مزاحم۱

مزاحم۲

مشکوک

همون که بهش گفتم کصااااااااااافط

نصف شب زنگ زد قطع کرد!

اس ام اس اشتباهی زد

میس کال

تک زد زنگ زدم حرف نزد!

اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست)

جوک های تلگرامی جدید

نام شوهر در زمانهای متنوع و گوناگون و مختلف:

زمان آشنایی : مرد رویاهام

زمان نامزدی : عشقم

زمان ازدواج : هم نفسم

بعد از یک ماه: جان دلم

بعد از دو ماه : سایه سرم

بعد از سه ماه : شوهرم

بعد از یک سال شمسی : آقابالاسر

بعد از دو سال شمسی : بخور و همچنین بخواب

بعد از سه سال شمسی : نره غوول

بعد از چهار سال شمسی : لندهورر

پنج سال شمسی بعد : مرتیکه نفهم بیشعور مفت خور نمک نشناس

ده سال شمسی بعد : خبر مرگت ایشالللا 😐

جوک جدید

خانومه تو اتوبان رانندگی میکرد

که یه ماشین با سرعت ازش سبقت میگره و همچنین آینه بغلشو میبره

از قضا راننده اون ماشین هم یه خانوم بود !

میزنه کنار زنگ میزنه پلیس بزرگراه شکایت میکنه

مامور میاد میگه ماشین چی بود ؟

پلاکش چند بود؟

رنگش چی بود ؟

میگه والا نمیدونم

ولی یه خانم بود سی ساله

موهاش مش بود

رنگ چشش عسلی

سینه ریز طلا

بینی عمل کرده

و همچنین نامزد نداشت زیرا و به درستی که حلقه دستش نبود 😐

مجموعه جوک های جدید و همچنین خیلی زیاد جذاب و جالب و خنده دار تلگرامی