مجموعه جملات واتساپی غمگین بهمن | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتساپی غمگین بهمن | اس ام اس غمگین

تنهایی

نامِ دیگر فصل برگ ریزان پاییز می باشد،

هرچه عمیق تر

برگریزانِ خاطره هات اکثرا و بیشتر . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

از تمام بودنی ها

تو همین از آن هم من باش

که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

کاش آدم ها

شبیه درخت های خرمالو بودند !

که در پائیز برگ هایشان را

از دست میدهند

ولی عشقشان به ثمر می نشیند

و همچنین زیبایی می آفرینند . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

در صورتی که در تقدیرت باشد

دنیا هم جهت رسیدن به او کوچک می باشد . . .

ولی در صورتی که در سرنوشتت نباشد

حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

جملات واتساپی غمگین بهمن

آسمان را دوست دارم

زیرا تنها سقفی ست

که زیر آن هم

با تو زیسته ام . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

خداوند تبارک و تعالی تقصیری ندارد

آن روزها

همه باران های دنیا

در دل ما آدم ها می بارد . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند

تنها و فقط جهت آنکه هر دو بفهمند چقدر جهت هم مهم اند

جملات واتساپی غمگین بهمن

حسـرت واقعـی را آن هم روزی میخــوری

کـه مـی بینـى ،

بـه انـدازه سـن و همچنین سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

جملات واتساپی غمگین بهمن

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،

ولی باید توجه داشت گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی

یکی را دوست داشته باشی !

جملات واتساپی غمگین بهمن

عاشق که باشی

رفتن نمیدانی

میمانی …

سر حرفت میمانی

که گفته بودی

تا ته دنیا کنارش میمانی …

مجموعه جملات واتساپی غمگین بهمن