مجموعه جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب | اس ام اس جذاب و جالب و خنده دار

مجموعه جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب | اس ام اس جذاب و جالب و خنده دار

بزرگترین درسی که از علم مواد گرفتم آن بود که

هر ماده ای رو که مزمز نتونه چیپسشو درس کنه

پرژک شامپوشو درس میکنه

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

– نحوه تدریس دبیران محترم:

علی آمد!

علی: نهاد

آمد: گزاره

– حالا نحوه سوال در امتحان:

نهاد و همچنین گزاره را مشخص کنید؟

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

یه ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﺩﺭ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ : . . . . . . .

ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻭ ﺟﺎ ﮐﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ

ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﻤﺎﺩ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺲ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻳﻪ؟ ! ‏

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

کفشدوزک هم یه نوع سوسکه ولی باید توجه داشت زیرا و به درستی که خوشگله همه دوسش دارن،

حالا باز بگید قیافه مهم نیست !

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

باور کنید من از همون بچگی مظلوم و همچنین بی آزار بودم

سه ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺭﻓﺖ منو ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺒﺮﻥ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ روز ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑُﺮﺩ

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

بابام دیشب از دبی اومده

بهش میگم چی آوردی برام ؟!

میگه چشمتو ببند

داشتم ذوق مردن و مرگ میشدم

حدس بزنید چی آورده بود ؟!

آفرین !

شامپو کوچولوهای هتلشو

اونم دوتا

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

آش رشته تنها جایی بود که گیاهان موفق شدن بدون کمک گوشت

خودشون به تنهایی طعم مطبوعی تولید کنن

بقیه تجربه‌هاشون به شکست مطلق منجر شد

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

چنان میزنمت که ندونی مقسومی یا مقسوم علیه

اینو از تیم اساتید ریاضی برداشتم

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

از بس با گوشی کار کردم وضعم جوری شده که

هنگام و زمانی که دارم درس میخونم،

هر چند ثانیه یکبار انگشتمو میزنم وسط صفحه ی کتاب

که صفحه ش خاموش نشه

جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب

با قوم شوهر تنها و فقط بایستی و حتما رفت ماهیگیری

از بس کرم دارن

اینو از تیم عروسا دزدیدم

غوغاست اصن

مجموعه جملات واتس آپی جذاب و جالب و خنده دار و همچنین دوست داشتنی و جذاب