مجموعه پیامک های غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

باد

تو را با خود می بَرَد

رهات می کند

گیسوهات را بپیچی بر آفتاب

رنگین کمان شوی .

من

آسوده بر ساحل می نشینم

تنها و فقط نگاهت می کنم!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

جدید و تو و تازه از راه رسیده ای ، بمان!

در صورتی که بروی

باور کن در صورتی که بروی

زندگی ،

آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

یادت باشد

به خوابم که آمدى

بیدارم کنى ببوسمت !

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

 فصل عوض می می شود

جای آلو را خرمالو می گیرد

جای دلتنگی را دلتنگی . . .

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

باور کن !

آن را با تمام وجودت باور کن ؛ که :

آن هم کس که وعده ی دائما ماندن را می دهد،

از همه رفتنی تر می باشد !

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

تو آمده‌ای . کسی منزل و خانه نیست . باز می‌گردی .

و همچنین من هم‌چنان ، خوابِ آمدنَ‌ت را

با طرحِ لب‌خندی بر لب‌هام ، می‌بینم!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

شب ها اتاقم ماه ندارد.

چشم هایت را قرض می دهی

تا صبح؟!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

چشم هایم را می بندم

ظاهر می شوی.

پشتِ پلک هام مگر

اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

جهت با تو ماندن

قفل سکوتت را بایستی و حتما باز کنم؛ ولی باید توجه داشت

کلید دائما دست تو می باشد!

پیامک های غمگین و همچنین احساسی

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

دلم . . .

یک عشق می‌خواهد

و همچنین یک فرد یا شخص که بشود دوستش داشت

همین !

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین احساسی