مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید | اس ام اس زیبا

مچاله کن

بشکن

بند بزن

خط بزن

خلاصه راحت باش

ارث پدرت که نیست

دل تنهای من می باشد …

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

جیب‌ها

بهترین مخفی‌گاه

جهت لرزش دستان‌اند . . .

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

می دانم به خاطرِ

همه بایستی و حتما ها ؛

نباید ،

تو را ،

دوست داشته باشم !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

ﻫﻤﻴﺸﻪ بر آنم

ﺗﺎ ﺩِﻝ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﻜﻨﻢ !

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ،

ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺍﻡ …

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

هه!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮ را دﯾﺪم و همچنین ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺮزید

ﺣﺲ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد!

ﺣﺲ ﻟﯿﻮان ﺗﺮک ﺧﻮردﻩ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮد از ﭼﺎﯾﯽ داغ . . .

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

عشق همه چیزو شفا میده

اِلّا خودشو !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

“چـادر سـیاه” مـادرم

گوشه اش را می گرفتم و همچنین راهم را

از میان هیاهوی بازار پیدا می کردم

زبری اش، بهتر از هر دست نوازشگری

مرهمِ اشکهایم می شد

حالا در آن بیـراهه …

منِ سرگردان و همچنین گریان چه کنم …!؟

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

در فوتبال هیچکس کاری از دستش بر نمی آید ،

بجز دروازه بان !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید

هی خواب و همچنین هی بیداری و همچنین حسرت

من مطمئنم برنمی‌گردی !

بازم رسید موزیک به جایی که

هر شب برام زمزمه می‌کردی . . .

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین جدید