مجموعه جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی | اس ام اس زیبا

مــن،

بهــار مــی‌شــوم!

تــو،

تنــم را پــر از شکــوفــه کــن . . .

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

یکدیگر را گم کرده ایم

  تا یکی دیگر را پیدا کنیم

   به همین سادگی …

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

تو خوابیده ای آرام

و همچنین من پشت پلک تو

آنقدر می بارم تا پنجره را باز کنی ..

دستهات را زیر باران بگیری و همچنین بخندی …

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

بدنت را جهت خود نگه دار

ذهنت را به من بسپار

که بدن های زیبا بسیارند و همچنین ذهن های

زیبا ، انگشت شمار ……

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

شبی که

زنی جدید سر بر بازوی تو

و همچنین خیالی کهنه

سر بر سینه ی من …

شبی که بهشت بازوانت را ندارم

کاکتوس ها را بغل می کنم

و همچنین برایشان از تفاوتِ آغوش با آغوش می گویم!

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

چه خوشبختست

خفاشی

که بر سقف زندگی میکند…

به گمانم دنیا

وارونه اش

قشنگتر باشد!!!…

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

ریسمان پاره را می قدرت دوباره گره زد

دوباره دوام می آورد

ولی باید توجه داشت هرچه باشد ریسمان پاره ای می باشد

شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم

ولی باید توجه داشت در آنجا که ترکم کردی

هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

  از آن اراده و تصمیم راسخ گرفتن های یک طرفه

از آن “رفتن های به خاطر خودت”

  از آن آدم هایی که “به نام من” و همچنین “به کام خود”

عمل میکنند….

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

آخر قصه‌ها را دوست دارم

آخر قصه‌ها به من آموختند

آن هم کسی که دائما فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنی

دائما آن هم کسی نیست که فکرش را می‌کنی

و همچنین قهرمان

کسی‌ست که تا صفحۀ آخر

حقارتش را از تو پنهان می‌کند

جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی

دل میبازم،

درست زمانی که بازیچه ای بیش نیستم!

  بدون ِ شراب،  روبروی چشمهای تو! مست ِ مست… خراب!  … …

بازی کن!  با تمام ِ من!  با تمام ِ ناتمام ِ من!

آنقدر دروغ بگو تا شب تمام می شود!

و همچنین من هنوز دیوانه وار باورت میکنم

مجموعه جملات واتساپی زیبا و همچنین شنیدنی