مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی
مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی از خداوند چیزی را برایت میخواهم که جز خداوند تبارک و تعالی در باور هیچ کس نگنجد آمین جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن هم گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد! موسی عرض کرد: چه گونه؟! […]

مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

از خداوند چیزی را برایت میخواهم

که جز خداوند تبارک و تعالی در باور هیچ کس نگنجد

آمین

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

خداوند به موسای نبی فرمود:

با زبانی دعا کن که با آن هم گناه نکردی

تا دعایت مستجاب گردد!

موسی عرض کرد: چه گونه؟!

خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند

زیرا و به درستی که تو با زبان آنها گناه نکردی!

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

خداوندا !

پناهش باش، یارش باش

جهان تاریکی محض می باشد

“میترسم”

کنارش باش!

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

زندگی باور می خواهد

آن هم هم از جنس امید

که در صورتی که سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید از ته دل به تو گوید که خداوند تبارک و تعالی هست هنوز …

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

دائما از “چوبِ خداوند تبارک و تعالی” ترسوندنمون،

ولی باید توجه داشت حتی یه بار هم به “بوووسِ خداوند تبارک و تعالی” امیدوارمون نکردن!

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

خداوندا نان از تو میخوریم

و همچنین فرمان از شیطان میبریم

ما را ببخش…

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

خدایا

ما را ببخش به خاطر درهایى که زدیم

و همچنین هیچ کدام منزل و خانه تو نبود

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

ای بنده من آنگاه که به نماز می ایستی

من آنچنان به سخنانت گوش می دهم

که گویی همین یک بنده را دارم

و همچنین تو آنچنان از من غافلی که

گویی چندین خداوند تبارک و تعالی داری

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

هنگام و زمانی که سکوت خداوند تبارک و تعالی را

در برابر راز و همچنین مستلزم و نیاز دیدی

نگو خداوند تبارک و تعالی با من قهر می باشد !

او به همه کائنات فرمان سکوت داده

تا حرف تو را بشنود

پس حرف دلت را بگو

جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی

اندیشه خداوند بالاتر از فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کوتاه ماست

به اندیشه قشنگ خداوند تبارک و تعالی می سپارمت…

مجموعه جملات واتساپی قشنگ خداوند تبارک و تعالی