بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی
بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی | اس ام اس حدیث به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه به بزرگی کسی نگاه کن که از او نافرمانی کرده ای  رسول خداوند تبارک و تعالی (ص) احادیث زیبا و همچنین شنیدنی محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من کسـى می باشد که عیبهایـم را به من اهدا کنـد. امام و پیشوا صادق ( ع ) احادیث […]

بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی | اس ام اس حدیث

بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی | اس ام اس حدیث

به کوچکی گناه نگاه نکن

بلکه به بزرگی کسی نگاه کن

که از او نافرمانی کرده ای

 رسول خداوند تبارک و تعالی (ص)

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من

کسـى می باشد که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.

امام و پیشوا صادق ( ع )

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

هر که کم بخورد

اندیشه اش صاف گردد

امام و پیشوا علی (ع)

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:

من عاشق زندگی ام و همچنین بیزار از دنیا

از ایشان پرسیدند:

مگر بین زندگی و همچنین دنیا چه فرقی می باشد؟

فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و همچنین خواب و همچنین خشم و همچنین شهوت می باشد

  و همچنین زندگی ، نگریستن در چشم کودک یتیمی می باشد

که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

هر چیز شامل سیماست

سیمای دین تو نماز می باشد .

امام و پیشوا علی ( ع )

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

هر کس ابروی مومنی را حفظ کند

بدون تردید بهشت بر او

واجب می شود

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص)

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

نیت و اراده ما آن می باشد که نمیریم تا توبه کنیم

ولی توبه نمی کنیم تا آنکه می میریم

امام و پیشوا علی (ع)

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

کسی که جهت جلب رضایت و همچنین خوشنودی شهروندان و مردم شهر

موجب خشم و همچنین غضب خداوند می شود

خداوند او را به شهروندان و مردم شهر وا می گذارد.

امام و پیشوا حسین ( ع )

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

واجبات الهی را انجام بده

تا از همه عابدتر باشی ،

گناهان را ترک کن تا از همه زاهدتر باشی ،

به قسمت خداوند تبارک و تعالی راضی باش

تا از همه بی مستلزم و نیاز تر باشی

امام و پیشوا علی ( ع )

احادیث زیبا و همچنین شنیدنی

توکل بر خداوند

مایه نجات از هر بدى و همچنین محفوظ بودن از هر دشمنى می باشد.

امام و پیشوا علی (ع)

بسته ای از احادیث زیبا و همچنین شنیدنی