مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی
مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن.. کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد.. جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد زیرا و به درستی که ایمان […]

مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن..

کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد..

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش

که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد

زیرا و به درستی که ایمان دارد که او را خواهی گرفت

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

پــــروردگار مـــــن

حـــس وجـــودت در کــــنارم

قلــــبم را به حدی رســــاند

که “بی قــــــــراری” در آن هم معنایی نــــــدارد ….

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

گاهی در شتاب زندگی

گوشه ای باز ایست و همچنین بگو:

خدایا ! می دانم که هستی.

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

شک نکن!!!!

درست در لحظه ی آخر

در آخر توکل و همچنین در نقطه ی تاریکی

نوری نمایان میشود

معجزه ای رخ میدهد

و همچنین…..

خداوند تبارک و تعالی از راه میرسد

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

در آن متروکه دنیا که یاری نیست ،

نشانی از کسی یاد یاری نیست ،

به عشق جز خداوند اعتباری نیست …!

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

در صورتی که می خواهی در روز جزا

خدوند قضاوت خوبی در مورد ات داشته باشد

در مورد دیگران قضاوت نکن.

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

از پاسخ من معلمان آشفتند ،

از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ،

ولی باید توجه داشت به خداوند تبارک و تعالی هنوز هم معتقدم ،

از جاذبه ی تو سیب ها می افتند.

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

با تمام وجود گناه کردیم

ولی باید توجه داشت نه نعمتهایش را از ما گرفت ،

نه گناهانمان را فاش کرد

بیندیش در صورتی که اطاعتش کنیم چه میکند!

جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی

پیش از اینها فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن میکردم خداوند تبارک و تعالی ، منزل و خانه اى دارد میان ابرها

حکم میراند به تلخى روبه ما ، سخت میگیرد به ما بعد از دعا

دیر فهمیدم خداوند تبارک و تعالی در قلب ما ، منزل و خانه اى دارد به شکل ابرها


همچنین بخوانید:  دلنوشته خداوند تبارک و تعالی God دل نوشته های پاک خدایی

اشک میریزد زدلتنگى ما ، مى نوازد دیده گریان ما

مجموعه جملات واتس آپی احساسی خداوند تبارک و تعالی