مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی
مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی | اس ام اس زیبا به من در عمق نگاهت که نا‌کجای جهان می باشد وطن بده ! جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی می دانم به خاطرِ همه بایستی و حتما ها ؛ نباید ، تو را ، دوست داشته باشم ! جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی […]

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی | اس ام اس زیبا

به من در عمق نگاهت

که نا‌کجای جهان می باشد

وطن بده !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

می دانم به خاطرِ

همه بایستی و حتما ها ؛

نباید ،

تو را ،

دوست داشته باشم !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و همچنین در صورتی که بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند ، میمیرند

مردن و مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟ پروانه ها با یک تلنگر می میرند !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

هه!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

بایستی و حتما یکبار به خاطر همه چیز گریه کرد

آن هم قدر که اشک‌ها خشک شوند

بایستی و حتما آن تن اندوهگین را چلاند و همچنین بعد دفتر زندگی را ورق زد

به چیز غیره ای فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کرد

بایستی و حتما پا‌ها را حرکت داد و همچنین همه چیز را از نو شروع کرد !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

عشق همه چیزو شفا میده

اِلّا خودشو !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

هر کسی قدرت تجربه کردن عشق را دارد،

ولی باید توجه داشت تنها کسی قادر می باشد عشقش را جدید و تو و تازه نگاه دارد که

آن هم را مانند گلی در گلدان آبیاری کند . . .

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

در فوتبال هیچکس کاری از دستش بر نمی آید ،

بجز دروازه بان !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

آنکه رفت ؛

به حرمت آنچه با خود برد ؛

حق بازگشت ندارد

جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی

خواستم شهامت بخرم

ولی از قیمتش ترسیدم !

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین احساسی