مجموعه جملات واتس آپی غمگین
مجموعه جملات واتس آپی غمگین

مجموعه جملات واتس آپی غمگین | اس ام اس غمگین گاهی آدم بایستی و حتما چمدان بشود ببندد خودش را برود خودش را … جملات واتس آپی غمگین موسیقی تنها زبانی می باشد که  با آن هم نمیتوان دروغ گفت جملات واتس آپی غمگین قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی […]

مجموعه جملات واتس آپی غمگین | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتس آپی غمگین | اس ام اس غمگین

گاهی آدم بایستی و حتما چمدان بشود

ببندد خودش را

برود خودش را …

جملات واتس آپی غمگین

موسیقی تنها زبانی می باشد

که  با آن هم نمیتوان دروغ گفت

جملات واتس آپی غمگین

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی

جهت نشستن می گردند !

جملات واتس آپی غمگین

درست هنگام و زمانی که میگویی فراموشش کردم

آهنگی پخش می می شود

کسی مثل او می خندد

یک فرد یا شخص عطری می زند

که بوی او را می دهد

و همچنین همه ی فراموشی هایت هدر می رود …

جملات واتس آپی غمگین

چگونه می قدرت به تاول های کف پا گفت:

تمام مسیر طی شده اشتباه بوده می باشد…..

جملات واتس آپی غمگین

واسه دل کندن از فضای مجازی

بایستی و حتما یه دلخوشی تو دنیای واقعی کنارت باشه

جملات واتس آپی غمگین

آدمی که دلتنگ می باشد…

هیچ حرفی حالی اش نیست…

آی آدمــــــــــــها برایش فلسفه نبافید …

جملات واتس آپی غمگین

اغلب انسانها

عاشق کسی می شوند

که می دانند آخرش به او نمی رسند

جملات واتس آپی غمگین

گراهام بـــل عــــزیز!

تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!

حوصـــله ات ســـر رفته بود،

چــــسب قلـــــب اختراع می کردی

می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان

و همچنین غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای

را نمی خوردیم!

جملات واتس آپی غمگین

قلبم لج کرده می باشد !

می گوید یا با او

یا من می ایستم تو تنها برو

مجموعه جملات واتس آپی غمگین