سخنان گرانبهای امام و پیشوا علی علیه السلام بدترین دوست،‌ کسی می باشد که برای او به رنج و همچنین زحمت افتی حدیث امام و پیشوا علی در مورد ارزش انسان نابود شد ، کسی که ارزش خود را ندانست حدیث امام و پیشوا علی در مورد همنشین هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد […]

سخنان گرانبهای امام و پیشوا علی علیه السلام

بدترین دوست،‌ کسی می باشد که برای او به رنج و همچنین زحمت افتی

حدیث امام و پیشوا علی در مورد ارزش انسان

نابود شد ، کسی که ارزش خود را ندانست

حدیث امام و پیشوا علی در مورد همنشین

هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو مثل او باشی.

حدیث امام و پیشوا علی

حدیث امام و پیشوا علی

حدیث امام و پیشوا علی در مورد کار

کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن هم به ستوه آیی امیدوار کننده تر می باشد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد توانایی

هنگامی که توانایی فزونی یابد، شهوت کاستی گیرد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد مردن و مرگ

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری بعد از مرگت عمل کنند.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد تندخویی

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی می باشد، زیرا که تندخو پشیمان می می شود، و همچنین در صورتی که پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار می باشد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد صدقه

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خداوند تبارک و تعالی تجارت کنید

حدیث امام و پیشوا علی در مورد خیانت

وفاداری با خیانت کاران نزد خداوند تبارک و تعالی نوعی خیانت، و همچنین خیانت به خیانت کاران نزد خداوند تبارک و تعالی وفاداری می باشد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد روزی

ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا در صورتی که روز نرسیده، از عمر تو باشد خداوند تبارک و تعالی روزی تو را خواهد رساند.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد مستحبات

هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن هم را ترک کنید

حدیث امام و پیشوا علی در مورد دانش

هر گاه خداوند تبارک و تعالی بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد مادر

شهروندان و مردم شهر فرزندان دنیا خواهند بود و همچنین هیچ کس را بر دوستی مادرش نمی قدرت سرزنش کرد.

حدیث امام و پیشوا علی در مورد خداوند تبارک و تعالی

از نافرمانی خداوند تبارک و تعالی در خلوت ها بپرهیزید، زیرا آن هم که گواه می باشد، داوری کند


همچنین بخوانید:  حدیث های زیبا و همچنین پند آموز از امامان و همچنین پیغمبران

دسته بندی اس ام اس حدیث

سخنان گرانبهای امام و پیشوا علی علیه السلام