مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین
مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین | اس ام اس زیبا زندگی وحشتی می باشد در تئاتری که آتش گرفته، همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند، بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند! جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین زیر باران بیا […]

مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین | اس ام اس زیبا

زندگی وحشتی می باشد

در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند،

همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند

بلافاصله لگدمال می‌شوند!

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

زیر باران بیا قدم بزنیم

عمر شب را شبی رقم بزنیم

خسته‌ایم از سکوت حنجره‌ها

زیر باران بیا که دم بزنیم

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

گفتی:

مگر به خواب ببینی رخ مرا

دیوانه از خیال تو

خوابم نمی‌برد!

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

دیروز چک برگشتی می باشد ،

فردا چک وعده دار

ولی امروز نقد نقد می باشد !

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

هرچه صورتم را شستم

باز رد تنهایی در آیینه بود !

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و همچنین

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

بند دل من

به لبخندهای تو بند می باشد

جهت دوست داشتنت ولی باید توجه داشت

لبخندهایت را نه

دلت را مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری دارم !

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

زیرا و به درستی که گوش شنوایی نیافتم،

حرف هایم را می نویسم.

جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین

گفتند غرق شده‌ای در آب‌های دوور

و همچنین دریا؛ جسدت را پس نداده می باشد.

چه شوخیِ احمقانه‌ای!

تو

شاه‌ماهیِ قصه‌های منی

غرق می‌شوی مگر؟!

مجموعه جملات تلگرامی زیبا و همچنین غمگین