مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه
مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه

مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه | اس ام اس غمگین برو! ولی باید توجه داشت نخواه کسی قدِ من دوستت داشته باشد جملات واتساپی غمگین عاشقانه زنها هنگام و زمانی که غیرتی می شوند داد و همچنین بیداد نمی کنن قهر می کنن جملات واتساپی غمگین عاشقانه حضورم در صورتی که در آغوش تو شادمانت نمی‌کند جای من هم […]

مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه | اس ام اس غمگین

برو!

ولی باید توجه داشت نخواه کسی قدِ من

دوستت داشته باشد

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

زنها هنگام و زمانی که غیرتی می شوند

داد و همچنین بیداد نمی کنن

قهر می کنن

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

حضورم در صورتی که در آغوش تو

شادمانت نمی‌کند

جای من هم گریه کن

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

یادم باشه خداوند تبارک و تعالی رو شکر کنم

جهت آنکه گاهی وقتا

همه ی دعاهام و همچنین مستجاب نکرده

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

قرار نیست

که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده !

گاهی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد

کسی هم مثل من بایستد

یک گوشه ای و همچنین سیگار بکشد

و همچنین تنها و فقط نگاه کند …

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

هیچ جای آن شهرستان  از یادت در امان نیستم

حتی به کوچه ی علی چپ  که می روم !

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

تو عشق بودی

آن را از رفتنت

فهمیدم…!

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

دنیایم تویی و همچنین من …

ندارمت

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

باران شده ای!

یک لحظه می باری

یک هفته بیمارم.

جملات واتساپی غمگین عاشقانه

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه

دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه

ولی نمیدونه با کی !

اگرم یکی پیدا بشه

آدم نمیدونه

از کجا شروع کنه …

مجموعه جملات واتساپی غمگین عاشقانه