مجموعه پیامک های غمگین تنهایی
مجموعه پیامک های غمگین تنهایی

مجموعه پیامک های غمگین تنهایی | اس ام اس غمگین در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن، جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد. پیامک های غمگین تنهایی هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و همچنین ما مسافر جدید و تو و تازه ی آن کویریم […]

مجموعه پیامک های غمگین تنهایی | اس ام اس غمگین

مجموعه پیامک های غمگین تنهایی | اس ام اس غمگین

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن،

جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

پیامک های غمگین تنهایی

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد

جز باد

که توفان به بار می آورد،

و همچنین ما مسافر جدید و تو و تازه ی آن کویریم

توفانی درو می کنیم

که نکاشته بودیم.

پیامک های غمگین تنهایی

من جهت دوست داشتنت

مدت هاست آماده ام

ولی باید توجه داشت امان از تو!

امان از زن ها

که دائما دیر حاضر می شوید…

پیامک های غمگین تنهایی

کاش چشمانم را می‌بستم

و همچنین موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم.

چه بازی قشنگی می‌شد

آن چشم گذاشتن‌های من و همچنین آغوش تو ….

پیامک های غمگین تنهایی

کاش همســایه ی ِتـو بـودم

از پشت ِ پنجــره هـر روز ،

  آمـدنَ ت را می دیــدم …

پیامک های غمگین تنهایی

دچار یعنی

عاشق

و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کن که چه تنهاست

در صورتی که ماهی کوچک

دچار آبی دریای بیکران باشد

چه فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نازک غمناکی

پیامک های غمگین تنهایی

به پای هم پیر شدیم !

من

و همچنین خیال تو . . . !

پیامک های غمگین تنهایی

عشق

صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که

غرق ابهامند …

پیامک های غمگین تنهایی

اشتباه نکن !

  نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد…

تنها آن هم هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم

پیامک های غمگین تنهایی

دوستت دارم

و همچنین همین غمگین‌ترم می‌کند

هنگام و زمانی که که نمی‌توانم چهار فصل جهان را

بر شانه‌های تو آواز بخوانم

هنگام و زمانی که که بادی

برگ‌هایت را از من می‌گیرد

درخت بالابلند من!

باور کن آن همه خواستن غمگین می باشد

جهت پرنده‌ای که از کوچی به کوچ دیگر پرواز می‌کند

مجموعه پیامک های غمگین تنهایی