سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams عمل اندک و همچنین بادوام که بر پایه ی یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر می باشد امام و پیشوا صادق (ع) سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams ظلم در دنیا آن هم ظلمت ها و همچنین تاریکی های آخرت […]

سخنان پند دهنده امامان

سخنان پند دهنده امامان

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

عمل اندک و همچنین بادوام که بر پایه ی یقین باشد

در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر می باشد

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

ظلم در دنیا آن هم ظلمت ها و همچنین تاریکی های آخرت می باشد

امام و پیشوا باقر (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال شمسی عبادت می باشد

که شب‏هایش به نماز و همچنین روزهایش به روزه بگذرد

رسول اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

من آخرین جانشین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هستم

و همچنین به وسیله من می باشد که خداوند بلا را از خاندان و همچنین شیعیانم دور می سازد

امام و پیشوا مهدی (عج)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

به راستی که خداوند بنده ای که بوسیله گناه آزموده شده و همچنین آزمایش شده

سپس توبه نموده می باشد را دوست می دارد

و همچنین بنده ای که اصلاً به گِرد گناه نگشته از بنده ای که گناه کرده و همچنین توبه نموده برتر می باشد

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و همچنین زیور بسته

و همچنین هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده

امام و پیشوا حسن عسکری (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد

دوستى شایسته نصیب وى خواهد نمود

رسول اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

چیزی نیست که چشمانت آن هم را بنگرد

مگر آن هم که در آن هم پند و همچنین اندرزی می باشد

امام و پیشوا موسی کاظم (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

کسی که از روی اخلاص (لا اله الا الله) گوید به بهشت داخل می شود


همچنین بخوانید:  اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

و همچنین اخلاص او آن می باشد که گفتن (لا اله الا الله)

او را از ارتکاب آنچه که خداوند بر او حرام نموده باز دارد

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

عوامل رستگاری

اطعام کردن ، آشکارا سلام کردن

نمازشب خواندن در حالی که شهروندان و مردم شهر آرمیده اند

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

بلند مرتبه ‏ترین شهروندان و مردم شهر نزد خداوند در روز قیامت کسى می باشد

که در روى زمین اکثرا و بیشتر در خیرخواهى و همچنین ارشاد شهروندان و مردم شهر قدم بردارد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

کسی که ظالمی را بر علیه مظلومی یاری کند

پیوسته خداوند از او خشمگین می باشد تا آنکه دست از یاری او بردارد

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams