مجموعه جملات واتساپی زیبا
مجموعه جملات واتساپی زیبا

مجموعه جملات واتساپی زیبا | اس ام اس زیبا به فرزندتان نیاموزید پولدار بشود بیاموزید شاد باشد تا زمانی که پهناور و بزرگ شد ارزش چیزها را بداند نه نرخ آنها را … جملات واتساپی زیبا زمانی که انسان پیر می می شود، از رویاهایش دست می کشد … آن واقعیت ندارد ! بلکه انسان […]

مجموعه جملات واتساپی زیبا | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتساپی زیبا | اس ام اس زیبا

به فرزندتان نیاموزید پولدار بشود

بیاموزید شاد باشد

تا زمانی که پهناور و بزرگ شد ارزش چیزها را بداند نه نرخ آنها را …

جملات واتساپی زیبا

زمانی که انسان پیر می می شود، از رویاهایش دست می کشد …

آن واقعیت ندارد !

بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست می کشد پیر می می شود …

جملات واتساپی زیبا

حــســـرت واقــعــی رو وقــتـــی مـــیــخـوری

کــه بـبــیـنـی بــه انـــدازه

ســـنــت زنـــــدگــــی نــــــکـــردی . . .

جملات واتساپی زیبا

کاش آدم ها

شبیه درخت های خرمالو بودند !

که در پائیز برگ هایشان را

از دست میدهند

ولی عشقشان به ثمر می نشیند

و همچنین زیبایی می آفرینند . . .

جملات واتساپی زیبا

من اینجا هر شب

تو را

با زیباترین تعابیر جهان

به خواب می سپارم …

جملات واتساپی زیبا

ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭوﯾﺎﻫﺎﯾﺖ

ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ …

جملات واتساپی زیبا

عاشق که باشی

رفتن نمیدانی

میمانی …

سر حرفت میمانی

که گفته بودی

تا ته دنیا کنارش میمانی …

جملات واتساپی زیبا

جهت بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته ای …

بایستی و حتما کاری را انجام دهی که تا بحال انجامش نداده ای …

جملات واتساپی زیبا

گاهی وقتا یه فرد یا شخص  باعث می شه که بفهمـی

اون چیزی که تو رو روی زمین نگه داشتـه  جاذبه ی زمین نیست

بلکه وجود اونه …

جملات واتساپی زیبا

آن هم چای لب‌سوز لب‌دوز

جوانی من بود

که در دست‌های سردت

یخ کرد و همچنین از دهن افتاد !

مجموعه جملات واتساپی زیبا