مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی
مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین دلتنگی رودخانه ای ست که به هیچ دریایی نمی ریزد جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!! در آن شهرستان شلوغ و همچنین پرترافیک … هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد جملات واتساپی غمگین […]

مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی | اس ام اس غمگین

دلتنگی

رودخانه ای ست

که به هیچ دریایی

نمی ریزد

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!!

در آن شهرستان شلوغ و همچنین پرترافیک …

هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

خیلی کوچک نیستم

تنها چند سال شمسی

از من پهناور و بزرگ ترند

غمهایم…

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ !

عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم

که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی”

با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

جعبه ی مداد رنگی های خیالم را،

در ایام خوش کودکی جا گذاشته ام!

آهای غریبه:

تو کمی رنگ، جهت پیری ام داری!؟

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

بروی یا نروی

 فرقی نمیکند

همین که احساست نمیکنم،

یعنی چمدانت را بسته ای.

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

شهرزادِ من!

قصه بس می باشد ،

آن پادشاه سالهاست که خوابیده…

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

کــور بــودم کــاش،

تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و همچنین دستــم را مــی‌گــرفتــی!

نــه مثــل حــالا  کــه چشــم،

تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنی.

چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه …

دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی

حســـرت‌ها را کاشتـــی…

زخـــم‌ها را زدی …

دیـــگر بس اســـت…

چیـــزی نمـــانده …

مجموعه جملات واتساپی غمگین و همچنین احساسی