مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا
مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا

مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا | اس ام اس زیبا زندگی وحشتی می باشد در تئاتری که آتش گرفته، همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند، بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند! پیامک های زیبا و همچنین زیبا خیابان‌های شهرستان […]

مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا | اس ام اس زیبا

مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا | اس ام اس زیبا

زندگی وحشتی می باشد

در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند،

همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند

بلافاصله لگدمال می‌شوند!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

خیابان‌های شهرستان را قدم می‌زنم هر روز

شاید دوباره ببینم‌َت

غافل از آن هم‌که سال شمسی‌هاستْ رفته‌ای از آن شهرستان!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

به موهات گل نزن دیگر!

من

به قدرِ کفایتْ نیش خورده‌ام

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

دیروز چک برگشتی می باشد ،

فردا چک وعده دار

ولی امروز نقد نقد می باشد !

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

دیگر برنمی‌گردی

آن، مثلِ روزْ روشن می باشد.

ولی باید توجه داشت

مادر به دلَ‌ش بَرات شده می‌آیی

و همچنین من، باور می‌کنم!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

شده‌ام شبیه ایستگاهی متروک،

که قطارها هنوز نرسیده؛ خط عوض می‌کنند!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و همچنین

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

گفتند غرق شده‌ای در آب‌های دوور

و همچنین دریا؛ جسدت را پس نداده می باشد.

چه شوخیِ احمقانه‌ای!

تو

شاه‌ماهیِ قصه‌های منی

غرق می‌شوی مگر؟!

پیامک های زیبا و همچنین زیبا

سعدی کجایی ؟

بنی آدم ابزار یکدیگرند.

مجموعه پیامک های زیبا و همچنین زیبا