اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان Advice sms Prophets and Imams امیر المومنین(ع) برترین عبادت پاکدامنی می باشد اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان Advice sms Prophets and Imams کسی که نماز خود را با جماعت و همچنین با درک تکبیر اول نماز چهل روز انجام دهد خداوند دو برائت را جهت او مقرر می […]

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

امیر المومنین(ع)

برترین عبادت پاکدامنی می باشد

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

کسی که نماز خود را با جماعت و همچنین با درک تکبیر اول نماز چهل روز انجام دهد

خداوند دو برائت را جهت او مقرر می سازد: ۱- برائت از آتش دوزخ .۲- برائت از نفاق

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اعظم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بردبارى پرده‏اى پوشاننده و همچنین عقل شمشیرى برنده می باشد

پس عیبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و همچنین با عقلت به جنگ هوا و همچنین هوست برخیز

امام و پیشوا علی (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

خداوند متعال، به بنده‏اش در هر روز نصیحتى عرضه مى ‏کند

که در صورتی که قبول کند، خوشبخت و همچنین در صورتی که نپذیرد، بدبخت مى ‏می شود

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اعظم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

از نشانه‏ هاى پرهیزکاران آن می باشد که مى ‏بینى در دین نیرومند …

در کسب دانش حریص و همچنین داراى علم همراه با بردبارى‏اند

امام و پیشوا علی (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بخشنده‌ترین شهروندان و مردم شهر کسی می باشد که

به آنکه چشم امید به او نبسته بخشش ‌کند

امام و پیشوا حسین (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

از ارتکاب معصیتهای الهی(حتّی) در نهان خودداری کنید

زیرا آن هم خدایی که شاهد می باشد خود نیز حاکم می باشد

امام و پیشوا علی (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر مؤمنی محافظت برنمازش نماید

و همچنین او را در وقتش به جا آورد، از انسانهای غافل شمرده نمی می شود

امام و پیشوا باقر (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر کس بخواهد دعایش مستجاب می شود

بایستی و حتما کسب خود را حلال کند و همچنین حق شهروندان و مردم شهر را بپردازد

دعاى هیچ بنده‏اى که مال حرام در شکمش باشد


همچنین بخوانید:  اس ام اس حدیث | جملات تلگرامی حدیث

یا حق کسى بر گردنش باشد، به درگاه خداوند تبارک و تعالی بالا نمى‏ رود

امام و پیشوا صادق (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بپرهیز از خلف وعده که

آن هم موجب نفرت خداوند تبارک و تعالی و همچنین شهروندان و مردم شهر از تو مى ‏می شود

امام و پیشوا علی (ع)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر کس مى ‏خواهد دعایش مستجاب و همچنین اندوهش برطرف می شود

به تنگدست مهلت دهد

رسول اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر کس چهل روز خود را براى خداوند تبارک و تعالی خالص کند

چشمه‏ هاى حکمت از قلب وى بر زبانش جارى مى ‏می شود

رسول اکرم ص

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

نشان منافق سه چیز می باشد :

۱ – سخن به دروغ بگوید. ۲ – از وعده تخلف کند. ۳ – در امانت خیانت نماید.

رسول اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بدترین شهروندان و مردم شهر در روز قیامت افرادی خواهند بود که

(در آن دنیا) از ترس شرّشان مورد اکرام و همچنین احترام واقع می شوند

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر کس که نمازش او را از فحشاء و همچنین منکر باز ندارد

هیچ بهره ای از نماز جز دوری از خداوند تبارک و تعالی حاصل نکرده می باشد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بهترین چیزى که به مؤمن داده شده خوش اخلاقى

و همچنین بدترین چیزى که به انسان داده شده دلى بد در چهره‏اى زیباست

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

هر کس تقوا روزى ‏اش می شود

خیر دنیا و همچنین آخرت روزى او شده می باشد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams

بدبختترین بدبختان کسی می باشد که فقر دنیا و همچنین عذاب آخرت را با هم دارد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

اس ام اس پندهای پیامبران و همچنین امامان

Advice sms Prophets and Imams