مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک
مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک | اس ام اس غمگین چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش هرگز ترکت نمی‌کنم جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک می ­گویی: دوستت دارم و همچنین من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم که به کارد گلوگاهش عاشق می باشد…! جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک می […]

مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک | اس ام اس غمگین

چسبیده‌ام به تو

بسانِ انسان

به گناهَش

هرگز

ترکت نمی‌کنم

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

می ­گویی: دوستت دارم

و همچنین من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم

که به کارد گلوگاهش عاشق می باشد…!

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

می میرم

هنگام و زمانی که تصور میکنم

که او هرروز دست هایی را لمس میکند

که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم …

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

آن روزها دیده ای ؟

آدم ها از پایان جهان می ترسند

عشق من

می دانی ؟

تنها و فقط هنگام و زمانی که تو نباشی

دنیا تمام می می شود

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

من مینویسم و همچنین تو نمیخوانــی!

امــــــــــــــا مخاطب که تو باشـــی

مدیــــــــونم در صورتی که ننویسم

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ !

عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم

که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی”

با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

چشمانت رمان هزار و همچنین یک شب می باشد

که با هر پلک زدنت

هزار بار تجدید چاپ میشود.

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . .

دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . .

تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .

   مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

من خواب ترا دیده ام

همینجا بودی

کنار من!!

نشسته بر سفره ی ساده ای که

نان و همچنین سبزی داشت!!

کنار من!!!

در لحظه های گیج و همچنین منگ صبحگاهی…

من خواب ترا دیده ام

و همچنین آن یعنی…

نمیتوانم فراموشت کنم

جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک

دستم به نوشتن نمی رود

ولی باید توجه داشت

دلم مدام تو

را می نویسد

مجموعه جملات تلگرامی احساسی و همچنین غمناک