اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید پروردگارا برده و همچنین بنده  توام برده فرمانبردار تا هستم … اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت چه ارباب و همچنین چه رعیت که همه محتاج توجه توایم اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را که لذتی بالاتر از دوست […]

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا برده و همچنین بنده  توام

برده فرمانبردار تا هستم …

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت

چه ارباب و همچنین چه رعیت

که همه محتاج توجه توایم

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را

که لذتی بالاتر از دوست داشتن و همچنین دوست داشته شدن نیست

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا

می دانم که بایستی و حتما با تو بگویم و همچنین همه چیز را از تو بخواهم

می دانم که می توانم با اراده ای که تو به آدمی عطا کرده ای

از دریای عظیم فراوانی ها و همچنین نعمات به آنچه آرزویش را دارم برسم

یاری ام کن

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا

در صورتی که در زندگی به آنچه آرزو دارم نمی رسم

به آن دلیل نیست که تو نخواسته ای به دعاهای من پاسخ دهی

بلکه به آن علت می باشد که آنچه در زندگی به آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنم

می گویم و همچنین عمل می کنم علی رغم آن هم چیزی می باشد که آرزو دارم به آن هم برسم

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا ! همین امشب رو به سوی تو آورده ام

در چنین شب به جناب تو روی آوردم

و همچنین تو را به حق حسین که آبروی عالم می باشد قسمت می دهم بزرگوارا

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا

ما را نومید مساز و همچنین از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار

و همچنین از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و همچنین سر شکسته و همچنین دلشکسته مان مخواه

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

یا رب

از برکت امان و همچنین آسایش محرومم مدار

و همچنین عذاب آتش را از من به دور ساز

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

پروردگارا

از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید

خداوندا

آن تویی که اغیار را از چشم و همچنین دل دوستانت دور می رانی


همچنین بخوانید:  جملات واتساپی زیبا و همچنین قشنگ خداوند تبارک و تعالی

تا تنها تو را ببینند و همچنین تو را به تنهایی دوست بدارند

و همچنین جز در پناه تو به هیچ ملجا و همچنین ماوای دیگر نگریزند

اس ام اس در مورد خداوند تبارک و تعالی جدید