اس ام اس در وصف خداوند می دونی خداوند تبارک و تعالی با آنکه می دونم هیچ وقت جوابی از تو در غالب یه موجود خاکی نخواهم شنید و همچنین هیچ وفت موفق به دیدار خاکی با تو نخواهم بود ولی هنگام و زمانی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنم که تو هستی و همچنین گوش می دی ارومتر می شم اس ام اس در […]

اس ام اس در وصف خداوند

اس ام اس در وصف خداوند

اس ام اس در وصف خداوند

می دونی خداوند تبارک و تعالی با آنکه می دونم

هیچ وقت جوابی از تو در غالب یه موجود خاکی نخواهم شنید

و همچنین هیچ وفت موفق به دیدار خاکی با تو نخواهم بود ولی هنگام و زمانی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنم

که تو هستی و همچنین گوش می دی ارومتر می شم

اس ام اس در وصف خداوند

دوست داشتم عاشق بودم نمی دونم عاشق کی یا چی ولی هر چی که باشه

از جنس پاک به زلالی آب ،به مهربونی تو شاید آن حال و همچنین احوالی

که برام هست به دلیل نبود همین عشق هست

اس ام اس در وصف خداوند

کسی تو را تا حالا ندیده حتی انهایی که می گن عاشق تو هستن

ای کاش یه جوری با من حرف می زدی همین هم اکنون جوابم را می دادی

حد اقل یه آره یا نه می گفتی

نمی دونم خودت بهتر می دونی چه جوری

اس ام اس در وصف خداوند

می دونی خداوند تبارک و تعالی دلم بهونت را گرفته

خیلی دل تنگم اشکم در اومد بغض تو گلوم شکست

اس ام اس در وصف خداوند

می دونی ای آرام جان خیلی دوست داشتم

یه روح آزاد بودم به بند آن تن خاکی نبودم سبک بودم و همچنین رها

به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن گرسنگی به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مایحتاج خاکی نبودم

اس ام اس در وصف خداوند

خدایا من درکلبه فقیرانه خود چیزی دارم

که تودر عرش کبریایی خود نداری

من زیرا و به درستی که توئی دارم وتوچون خود نداری

اس ام اس در وصف خداوند

وقتی بهم بخشیدی و همچنین ازم گرفتی فهیمدم معادله زندگی نه غصه خوردن واسه داشته هاس

نه شاد بودن واسه داشته ها و همچنین وقتی به ازای نداشته ها بهم چیزای دیگه ای دادی

اون وقت به بزرگی و همچنین مهربونیت بیشتر پی بردم

و همچنین فهمیدم بیشتر از اون چه که هست باید مهربون باشم

اس ام اس در وصف خداوند

ما ایم که گه نهان و همچنین گه پیداییم


همچنین بخوانید:  مجموعه جملات واتساپی زیبا خداوند تبارک و تعالی

گه مومن و همچنین گه یهود و همچنین گه ترساییم

تا آن دل ما قاعد هر دل گردد

هر روز به صورتی برون می اییم

اس ام اس در وصف خداوند

الله

مردن و مرگ را دانم

ولی تا کوی دوست

راهی در صورتی که نزدیک تر میدانی بگو

اس ام اس در وصف خداوند

الله

دوباره تنها شدم

من موندم و همچنین من

هوا هم مثل انظار و افکار من خاک گرفته

همجا غبار غلیظی از خاک پخش شده

نمیدونم تو ذهنم دنبال چی میگردم

ولی هرچی که هست داره دیوونم میکنه خداوند تبارک و تعالی

اس ام اس در وصف خداوند