احادیث موضوعی از امامان علیه السلام اس ام اس حدیث sms hadis • امام و پیشوا علی (ع) بزرگوار کسی می باشد که آبرویش را با مالش حفظ کند و همچنین فرومایه کسی می باشد که مالش را با آبرویش حفظ کند • اس ام اس حدیث sms hadis • امام و پیشوا صادق (ع) زکات چشم به دیده عبرت نگریستن و همچنین […]

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا علی (ع)

بزرگوار کسی می باشد که آبرویش را با مالش حفظ کند

و همچنین فرومایه کسی می باشد که مالش را با آبرویش حفظ کند

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا صادق (ع)

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن

و همچنین چشم پوشی از شهوات و همچنین مانند آن هم می باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا صادق (ع)

همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح رهنمون می‌می شود

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا علی (ع)

بهترین چیزی که جوانان و نوجوانان بایستی و حتما فراگیرند

چیزهایی می باشد که در بزرگسالی خود به آنها مستلزم و نیاز خواهند داشت

اس ام اس حدیث

sms hadis

حضرت فاطمه (س)

خداوند تبارک و تعالی اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت

‌‌‌‌‌‌‌و همچنین امامت ما را مایۀ ایمنی از تفرقه قرار داده می باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا صادق (ع)

آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خداوند تبارک و تعالی (ص)

خوش رویی کینه را از بین می‌برد

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خداوند تبارک و تعالی (ص)

خوشا آنکه بسیاری دارایی‌اش را انفاق کند

و همچنین زبانش را از زیاده گویی نگه دارد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا علی (ع)

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند

و همچنین بی تابی از یاری کنندگان  زمانه می باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا باقر (ع)

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و همچنین آشنایان نیست

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا حسن مجتبی (ع)

از آن هم حضرت سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و همچنین بی رغبتی به دنیا ی

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خداوند تبارک و تعالی (ص)

هرگز خداوند کسی را به خاطر نادانی اش عزیز نگردانده

همچنین بخوانید:  حدیث و همچنین سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

و همچنین کسی را خاطر بردباری اش ذلیل و همچنین خوار نکرده می باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا علی (ع)

جهت تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران نمی‌پسندی، دوری کنی

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا صادق (ع)

از نشانه‌های ایمان حقیقی آن هم می باشد

که حق را بر باطل ترجیح دهى

هر چند حق به زیان تو و همچنین باطل به سود تو باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام و پیشوا علی (ع)

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن

هر چند او به تو خیانت کرده باشد

و همچنین راز او را فاش مساز

در صورتی که چه او راز تو را فاش ساخته باشد

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام